Voor het symposium AGE INCLUDED op 5 november in Podium Mozaïek maken wij een serie korte interviews over de sprekers/gasten. De eerste in de reeks van 6 is Jacob Sakil, 22 jaar en wonend in Lewisham een wijk van London. In deze wijk kampen politiek, bestuur en ondernemers met een voor Nederland, herkenbare afwezigheid van jongerenparticipatie. De superdiverse bewoners qua culturele en sociale achtergronden en leeftijd ontmoeten elkaar nauwelijks.
Ik ben gisteren op bezoek geweest bij Jacob in Lewisham om een school-makend programma te bezoeken: the young mayors of Lewisham. Eenmaal per jaar is deze verkiezing in het raadhuis. Eraan vooraf voeren de geïnteresseerde jongeren – die niet ouder mogen zijn dan 18 – campagne in het stadsdeel. Het is aan hen om te zorgen dat ze een meerderheid halen onder generatiegenoten. Eenmaal gewonnen worden zij door een team van politici, ondernemers en jongerenwerkers gecoacht op formuleren van toekomstperspectieven, organiseren van intergenerationele ontmoetingen in de buurt, bezoeken van andere EU jongerenburgemeesters steden.
Ik ben aangenaam verrast om te zien hoeveel impact deze verkiezingen al 12 jaar hebben in deze borough van London. Voorafgaand aan de verkiezing van gisteren stromen er tientallen jongeren het raadhuis binnen, die zich daar volkomen thuis voelen. Zij wisselen campagne-informatie uit, schatten kansen in, netwerken en weten zich gewaardeerd en welkom in deze bestuurlijke omgeving.
JACOB SAKIL, young mayor in 2010, is verder gegaan na zijn burgemeestersjaar. Hij heeft verschillende banen, coacht andere jongeren, reist naar andere steden om deze werkwijze uit te dragen. En hij is gepassioneerd wanneer hij spreekt over het belang van een op gelijkwaardigheid gebaseerde maatschappijvisie die superdiversiteit in zijn ogen is. Een boeiende jongeman waarvan ik me voor kan stellen dat wij over 20 jaar tegen elkaar zeggen – wanneer hij minister is: die was nog bij AGE INCLUDED.
We hebben gesproken over hoe ouderen en vergrijzing een plaats vinden binnen de inclusieve aanpak van superdiversiteit. In London zowel als in Amsterdam en Rotterdam zijn er vergelijkbare uitdagingen: ouderen met een lage opleiding die na een leven van hard werken de aansluiting missen op de dynamiek die de kids met roots van over de hele wereld met zich brengen. De ouderen zien de sociale stijgers voorbij schieten en voelen zich – soms – tekort gedaan. Jacob organiseert speed-dates met zijn homies en deze ouderen: wie ben jij, waar houd je van, waar woon je en hoe is dat, wat zijn je plannen? Het werkt geweldig want jong en ouder bloeien bij de aandacht van de andere generatie. Lewisham boft met jongeren als Jacob wiens blik breed genoeg is en zijn hart groot genoeg, om iedereen mee te nemen naar wat het beste is voor de stad.

 

16-10-15, Conny Groot programmamaker AGE INCLUDED