Skip to main content

Music Generations is de merknaam van stichting CULTUUR GENERATIE. Sinds onze start tijdens Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa in 2001 heetten we Euro+ Songfestival. Deze naam was een knipoog naar de 4 culturele hoofdsteden van Europa waar we talenten uit verschillende generaties en herkomst samen brachten. Dat doen we na 20 jaar nog steeds, de knipoog was wat verouderd.

20 Jaar maken duidelijk dat muziek het krachtigste verbindingsmiddel dat taal en beeld overstijgt. Aan de basis van de muziek ligt het verhaal dat gedeeld wordt. Daarom vraagt MusicGenerations tijdens DE VOGEL VRIJHEID OF VOGELVRIJ eerst naar het verhaal over vrijheid van de deelnemer. Om dit vervolgens in ontmoetingen, workshops en evenementen te presenteren in de vorm die het best erbij past.  Ook past bij het AHA gevoel dat het publiek krijgt wanneer ze alle verschillende talenten samen zien. AHA, ZO KAN HET OOK;-)

In 2019-2020 is de bevrijding 75 jaar geleden. Dat vierden we in het najaar van 2019 met onze partners op Curaçao en Aruba met de pilot LIBERTAD TA.. Om daar te merken dat het wel heel vaak gaat over ‘onze vrijheid en bevrijding’ in het westen en erg weinig over die van onze Koninkrijks-genoten overzee. Daarom neemt MusicGenerations het initiatief om in 2020-2021 meer verhalen en muziek te delen over de  bijdragen van moedigen die nauwelijks gehoord worden. Dat gaat over 75 jaar geleden en gisteren want Corona beperkt ook nu onze vrijheid en vraagt om moed, beleid en trouw.

In de loop van 20 jaar deed MG tal van steden en landen aan. We lieten er ons zingend samenlevingsideaal achter in trokken door. Op sommige plekken keren we graag terug. Anderen leren we kennen. Sinds de grote vluchtelingeninstroom van 2015 leerden we dat ons talent om mensen samen te brengen op hun passie, we daar ook graag vluchtelingen voor uitnodigen. Omdat hun verhalen en muziek prachtig zijn. Omdat andere deelnemers zien dat van inclusiviteit iedereen rijker wordt in de ontmoeting. En zij daardoor samen shinen tijdens presentaties en voorstellingen. https://roksa.ch

“How important it is in life not necessarily to be strong but to feel strong, to measure yourself at least once, to find yourself at least once…”

— PRIMO LEVI

Bovenal bereiken we degenen die zich aangesproken voelen door DE VOGEL VRIJHEID OF VOGELVRIJ met eigenheid in cultuur en biografie van persoonlijke ervaring en beleving. Ook willen we degenen die juist moeite hebben met diversiteit en migratie tonen dat het ánders kan. Wanneer je ander in de ogen kijkt en luistert naar wat deze deelt, de herkenning er voor zorgt dat het de ánder niet meer is, maar iemand als jij en ik. Met hun optredens verleiden de jonge en oudere MG talenten, door uitdagende cross-overs, het publiek en (mede) deelnemers om anders naar (gast)vrijheid te kijken.

Onderzoeker en historica Dineke Stam monitort en evalueert samen met haar collega op Aruba, dr Paula Kibbelaar, de ontmoetingen en talentontwikkeling van de deelnemers aan DE VOGEL VRIJHEID OF VOGELVRIJ. We mogen onder de supporters zowel de universiteit Leiden – KITLV – als die van Aruba rekenen. De research naar zowel authentiek repertoire van de oudere generaties (en andere gebieden en perioden waarin vrijheid afwezig en/of bedreigd werd) vraagt om een vernieuwende, interculturele uitwerking. Ook de cross-overs van het klassieke DE VOGEL VRIJHEID uit 1955 met de Urban stijlen van de jongeren worden spannend. Een brede, hedendaagse, muzikale interpretatie van vrijheid is gebaat bij de verbinding tussen uitersten. De gevoeligheid van het thema eist sterke artistieke vormen die recht doen aan ieders geschiedenis met vrijheid.

Ons team

Conny Groot

Initiatiefnemer, ontwikkeling & organisatie

Paul Mayer

Muzikaal leider

Kevin Hoogenboezem

Projectmanager

Ger Tielen

Voorzitter

Freddy May

Penningmeester

Jeannette de Noord

Met dank aan