“Wilders maak je borst maar nat.” 

Uit onderzoek van socioloog Maurice Crul, welke hij tijdens het symposium AGE INCLUDED toelichtte, is er in ons land en met name de grote steden sprake van superdiversiteit oftewel een complexe diversiteit. Zo wonen er in een stad als Amsterdam 170 nationaliteiten, maar is er ook sprake van een omkering tussen gevestigden en nieuwkomers. De omloopsnelheid van bewoners van Nederlandse afkomst wisselt zo snel dat Marokkaanse vrouwen nu de groep echte Amsterdammers zijn.  

Maurice Crul

Maurice Crul

Ahmed Macouch

Ahmed Macouch

Het symposium AGE INCLUDED van donderdag 5 november j.l. vraagt aandacht voor deze vernieuwde kijk op integratie: superdiversiteit. Naast sociaal wetenschapper Crul is ook politicus Ahmed Marcouch van mening dat dit thema meer aandacht verdient: “We doen onszelf tekort als we alleen naar etniciteit kijken. Iemand is veel meer dan dat. Ik vergelijk mijzelf wel eens met een boom. Ik heb een stevige stam en heel veel wortels: man, Marokkaan, politicus, vriend, etc.” Onder leiding van Zihni Ozdil, docent aan de Erasmus Universiteit, auteur van het deze week verschenen Nederland mijn Vaderland, spraken wetenschappers en politici over het thema superdiversiteit.

Een belangrijke conclusie van AGE INCLUDED is dat er aandacht moet zijn voor veiligheid en het gevoel dat iedereen hier mag zijn. Daarnaast moeten we uitgaan van de kracht van de mensen en ons richten op vermenging. Activiteiten als voorschoolse opvang en inburgering via de computer helpen daar juist niet aan mee. Maar wel een programma als Music Generations waarin jong en oud, van hier en ver, door hun gemeenschappelijke passie, muziek, zijn verbonden.

Sandra Trienekens

Sandra Trienekens

Volgens onderzoekster Sandra Trienekens neemt de eendimensionale cultuur af en wordt iedereen minder typisch op cultureel gebied. “Er is geen sprake van homogeniteit in een land en als diversiteit niet meer te benoemen is dan kan het niet alleen om etniciteit gaan. We moeten weg van groepsdenken en denken in hokjes en bouwen aan niet-hiërarchische relaties, respect en wederkerigheid en het uitsluiten tegengaan.”

Age Included is een initiatief van het intergenerationele talentontwikkelingsprogramma Music Generations dat sinds 15 jaar talenten – die elkaar normaal niet of nauwelijks ontmoeten – in masterclasses en muziek tot concerten en producties brengt in NL en de EU. Deze werkwijze breidt zij graag uit tot werken voor, door en met vluchteling/gasten later in dit jaar.

Akwasi & Music Generations

Akwasi & Music Generations

Foto’s Age Included