Geachte voorzitter, commissieleden van de commissie ZOCS,

Dank u voor deze mogelijkheid onze bezwaren toe te lichten tegen het onversneden negatieve advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Het voorstel van MusicGenerations om de komende jaren Rotterdammers en hier verblijvende vluchtelingen te verbinden op hun gedeelde passie voor muziek en verhalen, beantwoordt de RRKC met een koude douche. Sinds Rotterdam Culturele hoofdstad in 2001 werken we– intergenerationeel en intercultureel – aan talentontwikkeling en talentpresentatie. Volgens de RRKC zijn wij – nu de werkwijze wordt verrijkt met de talenten van vluchtelingen, bevoogdend bezig, is het geen cultuur meer maar welzijn, ontbreekt draagvlak én is het nieuwe wijn in oude zakken. Het advies bestaat vooral uit kwalificaties, diskwalificaties zo u wilt met vraagtekens waar geen antwoord op gegeven mag worden want de repliek mag slechts uit feitelijkheden bestaan. Ik geef het toe: we hebben geen duur bureau een marktonderzoek laten doen naar de wensen van de vluchtelingen en Rotterdammers met betrekking tot gezamenlijke talentontwikkeling en -presentatie. Dat hebben we in eerder ook niet gedaan toen we de jonge en oudere talenten van de stad samenbrachten. Wél keihard gewerkt om vanuit een inclusieve visie, draagvlak te creëren met als gevolg een landelijke en Europese samenwerking in andere Culturele Hoofdsteden en in de EU. Bij wijze van pilotprogramma werken we sinds 2015 aan ontmoetingen, workshops en concerten met Rotterdammers, Amsterdammers, Drenten en vluchtelingen in en buiten AZC’s. Proefondervindelijk stellen we dat mensen aan beide zijden van het hek deze wederkerigheid waarderen en participeren. En niet alleen zij, het Fonds voor Cultuurparticipatie, provincies Drenthe en Brabant en tal van andere financiers zeggen steun toe of overwegen deze.

MusicGenerations werkt met het immateriële culturele erfgoed van de superdiverse bewoners van Rotterdam die veelal niet vooraan staan bij de kassa van De Doelen en de Schouwburg. Onze breed gedragen aanpak en methodieken reflecteren 15 jaar ervaring met van elkaar uiterst verschillende nieuwkomers en oudgedienden. Toch meent de RRKC te weten dat ‘de traditionele vorm van onze aanpak niet past bij de doelgroep vluchtelingen.‘ Substantiële argumenten worden niet gegeven. Wat ook steekt: ook al werken we u met een artistiek team bestaande uit pro’s waaronder grote namen uit Nederland en uit vluchtelingherkomstlanden, de RRKC etiketteert hen als welzijnswerkers. Ik kan in dit korte bestek niet elke misser in het advies van repliek dienen. Daarom wil ik opmerken dat Rotterdammers met hun warme hart en met hun geschiedenis van migratie wel degelijk belang stellen in (en belang hebben bij) de economische, maatschappelijke en culturele bijdrage van nieuwkomers en vluchtelingen in een levendige uitwisseling met hun nieuwe buren. Dat zien we nu al terug in de reacties op ons initiële werk in en rond AZC Beverwaard en andere AZC’s elders in het land. In het kader van het Cultuurplan 2017-2020 zijn we de enige organisatie die langdurig en duurzaam aan deze interculturele dialoog werkt.

Dames en heren, de wereld staat in brand. Het journaal toont ons elke dag beelden van grote groepen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. We realiseren ons dat deze mondiale problematiek niet met een potje zingen valt op te lossen. Wél pogen we een bijdrage te leveren door Nederlanders en nieuwkomers/ in staat te stellen hun culturele schatten te delen. Dat doen we trapsgewijs van warme ontmoeting naar hoogwaardige artistieke presentaties onder leiding van professionals én op vier locaties in het Nederland en twee in Duitsland. Aan Rotterdam, aan u commissie ZOCS, vragen we om vertrouwen, om de mogelijkheid het warme hart en de schoonheid van muziek en verhalen van hier en van ver de komende jaren te verzamelen en te presenteren. Stel ons in staat om de talenten van de stad en van hen die hun toevlucht bij ons zoeken, te tonen voor wat zij waard zijn, wát wij waard zijn.